Emily Carpenter,

Narozena 1995 v USA.
 
Vystudovala státní Michiganskou univerzitu, kterou zakončila bakalářem z historie a politických věd.
Obdržela certifikát IBERO TEFL  v Buenos Aires v Argentíně - výuka Aj jako cizího jazyka.
Regent´s American College v Londýně - zahraniční stáž 
 
Při studiu pracovala 3 roky jako odborný asistent.
V uprchlickém centru pomáhala při vytváření programu a různých aktivit pro mladé uprchlíky a studenty anglického jazyka.
 
Zkušenosti s výukou Aj jako cizího jazyka získala během studia a v rámci kurzu TEFL.
 
Zájmy : četba, cestování, fotografie